Oceľové konštrukcie

1. Modulová hala ZET

Hala ZET je modulovou konštrukciou, ktorá umožňuje montáž na stavenisku bez použitia špecializovanej alebo ťažkej techniky. Hmotnosť elementu pre maximálne rozpätie a výšku haly nepresahuje 100 kg. Hala je skeletovou konštrukciou vyhotovenou zo západiek a stĺpov vyrobených z profilov tvaru Z ohýbaných za studena spájaných so sebou v uzlových bodoch oceľovými spojkami (pätka, spojka odkvapu, hrebeňová spojka) pomocou skrutiek. Jednotlivé elementy haly sú zabezpečené proti korózii vrstvou zinku.

pic_1_s.jpgmodulová hala ZET

 

Prednosti:

Modulová:

 • rozmer prispôsobený individuálnym potrebám
 • skelet z profilov Z spojených prevážkami
 • spojenia trámov oceľovými spojkami
 • steny zo sendvičových panelov a trapézových plechov

Úsporná:

 • rýchla a jednoduchá montáž(aj samostatná)bez použitia ťažkej techniky
 • základom môže byť doska, lavica alebo základová pätka

Multifunkčnosť:

 • výrobné a priemyselné haly, ako aj haly pre služby
 • sklady a úschovne
 • kancelárske, obchodné a športové objekty

Technické parametre

 • šírka: od 6 m do 18 m
 • dĺžka: násobok 4,50 m
 • výška od 3,10 m do 4,60 m
 • rozstup stenových západiek: 1,18 m
 • rozstup väzníc strechy: 1,19 m
 • steny zo sendvičových panelov s polyuretánovým jadrom BALEXTHERM alebo s polystyrénovým jadrom PWD i PWS
 • steny z trapézového plechu BTS 10; BTD 18, BTS 18; BTU 20; BTD 35, BTS 35; BTD 45, BTD 45,33; BTD 55, BTS 55
 • sklon plochy strechy: 20°
   

 

2. Nosníky profilu Z

Profily ohýbané za studená slúžia na vykonávanie konštrukcií stien a priečok, stenových západiek a väzníc krovu. Využívanú sa na konštrukciu:

 • výrobných a priemyselných hál
 • skladov a úschovní
 • obchodných, kancelárskych a administratívnych objektov
 • športových objektov
 • poľnohospodárskych objektov

Profily dostupné v ponuke Balex Metal sa vyrábajú z pozinkovaného pásu z ocele S280GD + Z275 a S350GD + Z275 tvaru Z, ako aj SIGMA. Dĺžka sa prispôsobuje potrebám zákazníka v rozsahu 0,30 – 18,00 m. Otvory sa do profilov vŕtajú podľa objednávky zákazníka – otvory okrúhle alebo v tvare fazule.

Dostupné profily

Profily H [mm] C [mm] tnom [mm] S1 [mm] S2 [mm] Ø [mm] B [mm]
Z 150; Z 175 150; 175; 200; 225; 20 1,50; 2,00; 2,50 65,5 59,5 14; 17; 18; 14x16; 18x26; 70
Z 200; Z 225 100
Z 250 250 22 2,00; 2,50; 3,00; 78; 79; 80; 67; 68; 69; 14; 18; 14x25; 18x25 150
Z 300 300 30 2,00; 2,50; 3,00; 93; 94; 95; 85; 86; 87; 190
Σ 140 140 15 150; 2,00; 2,50; 56 56 14 100
Σ 170 170 130
Σ 200 200 18 160
Σ 230 230 190

H - výška
C - dĺžka okrajového spevnenia
tnom - hrúbka plechu
S1, S2 - šírka pásov počítaná od vonkajšieho líca
B - rozstup otvorov
Ø - priemer/rozmer otvorov

3. Zvárané konštrukcie na mieru

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše produkty, služby alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.

* *
*